PRODUCTION
PRODUCTION / OFFICE KITANO / LUMEN FILMS
PRODUCTION / OFFICE KITANO / LUMEN FILMS
PRODUCTION / OFFICE KITANO / LUMEN FILMS
PRODUCTION / OFFICE KITANO / LUMEN FILMS
PRODUCTION / XTREAM PICTURES

PLAISIRS INCONNUS ; REN XIAO YAO (2002)

Film de JIA ZHANG KEWU QIONG et ZHAO TAO

THE WORLD ; SHIJIE (2004)

Film de JIA ZHANG KE TAO ZHAO

THE WORLD ; SHIJIE (2004)

Film de JIA ZHANG KE TAO ZHAO

THE WORLD ; SHIJIE (2004)

Film de JIA ZHANG KE TAO ZHAO

THE WORLD ; SHIJIE (2004)

Film de JIA ZHANG KE TAO ZHAO

STILL LIFE (2006)

Film de Jia ZHANGKE-KEZHAO TAO et un acteur non identifié